Privacyverklaring

Suspndise rutrum in lobortis vel facilisisr morbi mattis quram utei quarm convallis ornw dilam scjelqku convallis nissim.

Privacyverklaring CPM Frissen

uw persoonsgegevens en uw privacy

mei 2018


Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheids-zorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.


Acupunctuurpraktijk

In mijn acupunctuurpraktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.


De plichten van mijn acupunctuurpraktijk

C.P.M. Frissen is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

•Uw gegevens worden voor een specifiek doel verzameld, namelijk voor het verlenen van zorg.

•Er vindt in beginsel geen verwerking van die gegevens plaats voor andere doeleinden.

•U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit gebeurt via een informatiebrief en / of via mijn website.

•Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

•Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren zinvol is.


Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

•Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

•Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

•Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

•Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen.

•Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

•Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling aan mij kenbaar maken.


Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt op uw verzoek en door uzelf. Denk bij derden aan de huisarts, de behandelende specialist, paramedicus of andere zorgverleners.


Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Dan ga ik hierover graag met u in gesprek.Mevr C.P.M Frissen, arts-acupuncturist, lid NAAV

frissen@arts-acupuncturist-waterland.nl

Baanstraat 13 1135 CB Edam

Telefoon 0299 372037


Copyright © All Rights Reserved